RITA

Rynek pracy, migracje i demografia w kontekście odbudowy i modernizacji UkrainyProgram PL

Program UA

Podsumowanie seminarium

Głównym celem seminarium w Kijowie jest podzielenie się wiedzą i doświadczeniem zarówno badaczy, jak i praktyków specjalizujących się w obszarze rynku pracy na temat stymulowania migracji powrotnych oraz programowania instrumentów z zakresu imigracji cudzoziemców, tak aby mogło to zostać wykorzystane w czasie tworzenia planów odbudowy Ukrainy w części dotyczącej kapitału ludzkiego. Seminarium ma podnieść świadomość na temat wyzwań jakie związane są z odbudową Ukrainy w kontekście zapewnienia odpowiedniego kapitału ludzkiego oraz wykorzystanie doświadczeń Polski oraz kilku innych państw w zakresie stymulowania migracji powrotnych oraz polityki imigracyjnej.

W czasie seminarium 25. października 2023 r. zostaną omówione konsekwencje procesów emigracyjnych na demografię oraz sytuację na rynku pracy w Ukrainie i w Polsce. Ponadto pokazane zostaną przepływy finansowe od emigrantów do państwa pochodzenia. Uczestnicy podejmą próbę zdefiniowania scenariusza zapewnienia odpowiednich zasobów siły roboczej do odbudowy i modernizacji Ukrainy oraz niezbędnych warunków jego realizacji. Omówione zostaną strategie stymulowania migracji powrotnych oraz tzw. wtórnej integracji i wzywań z tym związanych.

Organizatorzy:

Wydział Geografii, Narodowy Uniwersytet Tarasa Szewczenki w Kijowie

Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego

Fundacja Ośrodek Badań nad Migracjami

Projekt współfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu RITA – Przemiany w regionie, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.