29.10.2013 na terenie kampusu Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się konferencja "Delegowanie pracowników w kontekście zmian prawnych i demograficznych we współczesnej Europie".

Organizatorami tego wydarzenia były: Sekcja Agencji Opieki - działająca w ramach Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia, Fundacja Ośrodek Badań nad Migracjami oraz Polska Izba Gospodarcza w Niemczech przy współpracy z Instytutem Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego.

Celem zorganizowania konferencji było zainicjowanie merytorycznej i obiektywnej debaty między przedsiębiorcami a naukowcami, politykami i urzędnikami państwowymi na temat:

Prelegenci:

dr Paweł Kaczmarczyk (OBMF / Uniwersytet Warszawski)

dr Agnieszka Chłoń-Domińczak (OBMF/ Szkoła Główna Handlowa)

dr hab. Maciej Duszczyk (OBMF/ Uniwersytet Warszawski)

Beata Krajewska (Główny Inspektorat Pracy, Departament Legalności Zatrudnienia)

Danuta Jazłowiecka (Europarlament)

Agnieszka Wołoszyn (MPiPS, Departament Prawa Pacy)

Anna Siwiecka (ZUS, Wydział Ubezpieczeń Międzynarodowych)

Richard Pietrzyk (Polska Izba Gospodarcza w Niemczech)Konferencje poprowadził publicysta "Rzeczypospolitej" Bartosz Marczuk.Galeria zdjęć