Zapraszamy do zapoznania się z publikacjami z naszych projektów.10/2020 "Ewolucja czy rewolucja? Imigracja z Ukrainy do aglomeracji warszawskiej z perspektywy lat 2015-2019"


10/2019 "Nowe obszary docelowe w migracji z Ukrainy do Polski. Przypadek Bydgoszczy i Wrocławia na tle innych miast"


12/2016 "Londoner-Pole-Citizen (LPC) Project. Final report"


1/2013 "Przyszłość demograficzna Polski"


2/2013 "Przeciw wykluczeniu. Wsparcie Polaków przebywających i pracujących czasowo w Królestwie Niderlandów"


3/2013 "Migranci zarobkowi z Ukrainy w Polsce. Rekomendacje dla polityki Polski"