Konkurs im. Joanny Matejko na najlepszą pracę magisterską dotyczącą tematyki migracji międzynarodowych z i do Polski oraz polskiej diaspory.

Regulamin

Informacje

Protokół Kapituły II edycja Konkursu


25. sierpnia 2019 r. Fundacja ogłosiła drugą edycję Konkursu im. Joanny Matejko. Termin nadsyłania zgłoszeń upłynął 15.10.2019r.

13.01.2020 Kapituła II edycji "Konkursu im. Joanny Matejko na najlepszą pracę magisterską dotyczącą tematyki migracji międzynarodowych z i do Polski oraz polskiej diaspory" ogłosiła wyniki. Kapituła zdecydowała o przyznaniu dwóch równorzędnych nagród Pani mgr Julii Bednarek (Uniwersytet Warszawski) oraz Pani mgr Oldze Wanickiej (Uniwersytet Warszawski). Zachęcamy do zapoznania się z protokołem.


Celem konkursu jest wsparcie badaczy zajmujących się tematyką migracji międzynarodowych z i do Polski oraz polskiej diaspory, będących na wstępnym etapie kariery naukowej oraz promocja wyników ich prac naukowych.


Fundatorką nagród w konkursie jest Agnieszka Matejko, córka dr Joanny Matejko, polskiej historyczki i działaczki polonijnej, badającej dzieje polskiej diaspory w Kanadzie i rozwój polityki imigracyjnej tego kraju.

Patronat nad konkursem objął Komitet Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk, który w swych działaniach podejmuje interdyscyplinarną problematykę procesów migracji międzynarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem migracji doświadczanych przez Polskę, zarówno emigracji, jak i imigracji.

Organizatorzy: Ośrodek Badań nad Migracjami - Uniwersytet Warszawski oraz Fundacja Ośrodek Badań nad Migracjami