Konkurs Fundacji Ośrodek Badań nad Migracjami na najlepszą pracę magisterską i rozprawę doktorską dotyczącą tematyki migracji międzynarodowych z i do Polski oraz polskiej diaspory im. Joanny Matejko.

Regulamin

Informacje

Celem konkursu jest wsparcie badaczy zajmujących się tematyką migracji międzynarodowych z i do Polski oraz polskiej diaspory, będących na wstępnym etapie kariery naukowej oraz promocja wyników ich prac naukowych.


W pierwszej edycji konkursu im. Joanny Matejko dla autorów najlepszych prac magisterskich i rozpraw doktorskich dotyczących tematyki migracji międzynarodowych z i do Polski oraz polskiej diaspory Kapituła Konkursu przyznała:

- w kategorii najlepsza rozprawa doktorska nagrodę oraz 5000 złotych Pani dr Joannie Kulpińskiej (Uniwersytet Jagielloński)

za pracę „Wzory zamorskich migracji wiejskich. Ciągłość i zmiana zachowań migracyjnych na przestrzeni stulecia (pocz. XX wieku – pocz. XXI wieku), na przykładzie podkarpackiej Babicy”

- w kategorii najlepsza praca magisterska nagrodę oraz 2000 złotych Pani mgr Gabrieli Gałeckiej (Uniwersytet Gdański)

za pracę „Język – Religia – Tożsamość. Społeczność polonijna w Paragwaju”

Dodatkowo Kapituła zdecydowała o przyznaniu wyróżnień:

- za rozprawy doktorskie, które otrzymały: Pani dr Justyna Sarnowska (Uniwersytet SWPS) „Socjalizacyjna rola migracji międzynarodowych w procesie wchodzenia na rynek pracy”) oraz Pani dr Zofia Trębacz (Uniwersytet Łódzki) „Nie tylko Palestyna. Polskie plany emigracyjne wobec Żydów, 1935–1939”;

- za pracę magisterską pt. „Integracja „ucznia cudzoziemskiego. Teorie i praktyki kadry pedagogicznej na przykładzie szkół podstawowych Poznania i Grenady.”, które otrzymała Pani mgr Marta Kluszczyńska (UAM w Poznaniu)


Fundatorką nagród w konkursie jest Agnieszka Matejko, córka dr Joanny Matejko, polskiej historyczki i działaczki polonijnej, badającej dzieje polskiej diaspory w Kanadzie i rozwój polityki imigracyjnej tego kraju.

Patronat nad konkursem objął Komitet Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk, który w swych działaniach podejmuje interdyscyplinarną problematykę procesów migracji międzynarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem migracji doświadczanych przez Polskę, zarówno emigracji, jak i imigracji.

Organizatorzy: Ośrodek Badań nad Migracjami - Uniwersytet Warszawski oraz Fundacja Ośrodek Badań nad Migracjami