WITAMY NA STRONIE FUNDACJI OŚRODEK BADAŃ NAD MIGRACJAMI, KTÓRA POWSTAŁA BY WSPIERAĆ BADACZY MIGRACJI I POPULARYZOWAĆ ICH PRACĘ NAUKOWĄ

Dowiedz się o nas więcej
AKTUALNOŚCI30.12.2016 Zakończono realizację projektu "Polak-Obywatel-Londyńczyk (POL)"

Opis i rezultaty


30.09.2016 Zakończono realizację projektu MEDBALT - Strategic Partnership in Adult Migrant Education: Perspectives from Mediterranean and Baltic Sea Regions

Materiały


1.06.2016 Podpisano umowę na realizację projektu „Polak-Obywatel-Londyńczyk (POL).Tożsamość narodowa jako narzędzie aktywizacji obywatelskiej młodzieży polskiej zagranicą” Projekt jest realizowany ze środków Biura Polonijnego Kancelarii Senatu RP.

Opis projektu


30.12.2015 Zakończono badanie naukowe gospodarstw rolnych zatrudniających imigrantów z Ukrainy, realizowane dla Narodowego Banku Polskiego.
W grudniu 2015 roku złożono wniosek w dorocznym konkursie Ministerstwa Spraw Zagranicznych na działania wspierające Polonię i Polaków za Granicą. Projekt „Polak-Obywatel-Londyńczyk (POL).Tożsamość narodowa jako narzędzie aktywizacji obywatelskiej młodzieży polskiej zagranicą”


30.11.2015 We współpracy z Fundacja Naukowa Instytut Badań Strukturalnych - Liderem projektu Fundacja realizuje na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej projekt "Opracowanie systemu informacyjnego umożliwiającego wielokrotne formułowanie i publikowanie aktualnych prognoz zapotrzebowania na pracę cudzoziemców realizowanego". Działania realizowane przez Fundacje w ramach tego projektu obejmują prace merytoryczne dotyczące przygotowania metodologii prognoz, bazy danych z prognozami w zakresie modułu popytu na pracę cudzoziemców oraz modułu napływu cudzoziemców, a także współpracę z instytucją koordynującą w zakresie opracowania instrukcji korzystania z aplikacji oraz aktualizacji bazy danych. Czas trwania projektu: wrzesień-grudzień 2015


20.04.2015 Kierownik projektu MEDBALT - Strategic Partnership in Adult Migrant Education: Perspectives from Mediterranean and Baltic Sea Regions uczestniczył w spotkaniu partnberów projektu; Lanarca, Cypr

Opis


15.03.2015 Fundacja podpisała umowę na realizację projektu MEDBALT - Strategic Partnership in Adult Migrant Education: Perspectives from Mediterranean and Baltic Sea Regions

Opis


17.01.2014 odbyło się seminarium "Metody badania aktywności ekonomicznej imigrantów w Polsce. Szanse i ograniczenia", na którym zostały zaprezentowane raport oraz wyniki projektu realizowanego przez OBMF na zlecenie Narodowego Banku Polskiego (2012-2013). Projekt dotyczył opracowania i przetestowania metodologii stosowanej do badania cudzoziemców pracujących w Polsce.

Relacja i materiały29.10.2013 odbyła sie konferencja "Delegowanie pracowników w kontekście zmian prawnych i demograficznych we współczesnej Europie".

Relacja i materiały


24.10.2013 zostało zawarte porozumienie o współpracy pomiędzy Fundacją Ośrodek Badań nad Migracjami a Urzędem do Spraw Cudzoziemców.


04.06.2013 Raport z projektu Wsparcie Polaków przebywających czasowo w Królestwie Niderlandów został zaprezentowany w Senacie RP przed senacką Komisją Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą w ramach seminarium z okazji 20-lecia OBM UW.


19.05.2013 Z przyjemnością informujemy o zainicjowaniu przez Fundację serii publikacji "Opinie i Rekomendacje". W ramach tej serii będziemy tworzyć i rozpowszechniać teksty postulujące zmiany społeczne i polityczne oraz formułować konkretne zalecenia i wnioski dla decydentów politycznych w Polsce. Zapraszamy do zapoznania się z pierwszymi publikacjami

Opinie i Rekomendacje


17.04.2013 Rada Programowa OBMF wybrała Przewodniczącego. Większością głosów Przewodniczącą Rady Programowej Fundacji została Dr Agnieszka CHŁOŃ-DOMIŃCZAK. Zarząd Fundacji gratuluje nowo wybranej Pani Przewodniczącej i życzy sukcesów w sprawowaniu tej funkcji!

Poznaj skład Rady Programowej OBMF


14.03.2013 Fundacja ukończyła realizację badania naukowego na zlecenie Narodowego Banku Polskiego. Projekt dotyczył opracowania i przetestowania metodologii stosowanej do badania cudzoziemców pracujących w Polsce. W ramach projektu zostały wykonane dwa równoległe badania z zastosowaniem różnych metod doboru próby. Badania objęły obywateli Ukrainy, Białorusi i Rosji przebywających w Polsce w celach zarobkowych.


07.02.2013 Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki przyznał dofinansowanie dla projektu "Forecasting migration between the EU, V4 and Eastern Europe: impact on visa abolition", który będzie realizowany przez Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia we współpracy z Fundacją Ośrodek Badań nad Migracjami oraz innymi instytucjami zagranicznymi zajmującymi się tematem migracji.

Więcej o projekcie


19.12.2012 OBMF wspólnie z Instytutem Spraw Publicznych organizowała seminarium "Poolse migranten - percepcja, rynek pracy, integracja".

Relacja i materiały


18.05.2012 Projekt OBMF "Wsparcie Polaków przebywających czasowo w Królestwie Niderlandów - uwarunkowania i możliwe działania publiczne" zgłoszony w kwietniu 2012 do konkursu MSZ "Współpaca z Polonią i Polakami za granicą" został rekomendowany do dofinansowania


10.05.2012 OBMF wspólnie z Fundacją im. Stefana Batorego oraz Instytutem Demografii i Badań Socjalnych Akademii Nauk Ukrainy rozpoczęła projekt badawczy "Obywatele Ukrainy w Polsce: Obecność na Rynku Pracy i Transfery Pieniężne".

Relacja i materiały


02.05.2012 Fundacja Ośrodek Badań nad Migracjami wzięła udział w uroczystych obchodach Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej na Dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego.


14.04.2012 zostało podpisane porozumienie o współpracy z Centralnym Ośrodkiem Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego.


19.03.2012 odbyła się otwarta debata "Przyszłość Demograficzna Polski a Migracje".

Relacja i materiały


06.03.2012 zostało podpisane porozumienie o współpracy z Centrum Szkolenia Straży Granicznej im. Żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza w Kętrzynie. Celem porozumienia jest rozwijanie wspólnych działań w zakresie wymiany posiadanych doświadczeń i wiedzy oraz podejmowania wspólnych przedsięwzięć (szkoleń, projektów etc.).