WITAMY NA STRONIE FUNDACJI OŚRODEK BADAŃ NAD MIGRACJAMI, KTÓRA POWSTAŁA BY WSPIERAĆ BADACZY MIGRACJI I POPULARYZOWAĆ ICH PRACĘ NAUKOWĄ

Dowiedz się o nas więcej
AKTUALNOŚCI


15.07.2020r. Fundacja ogłasza drugą edycję konkursu na najlepszą rozprawę doktorską i III edycję konkursu na najlepszą pracę magisterską dotyczącą tematyki migracji międzynarodowych z i do Polski oraz polskiej diaspory."

Szczegóły

13.01.2020 Kapituła II edycji "Konkursu im. Joanny Matejko na najlepszą pracę magisterską dotyczącą tematyki migracji międzynarodowych z i do Polski oraz polskiej diaspory" ogłosiła wyniki. Kapituła zdecydowała o przyznaniu dwóch równorzędnych nagród Pani mgr Julii Bednarek (Uniwersytet Warszawski) oraz Pani mgr Oldze Wanickiej (Uniwersytet Warszawski).

25.08.2019r. Fundacja ogłasza drugą edycję "Konkursu im. Joanny Matejko na najlepszą pracę magisterską dotyczącą tematyki migracji międzynarodowych z i do Polski oraz polskiej diaspory."

1.04.2019r. w siedzibie OBM UW odbyło się uroczyste seminarium kończące pierwszą edycję "Konkursu im. Joanny Matejko na najlepszą pracę magisterską dotyczącą tematyki migracji międzynarodowych z i do Polski oraz polskiej diaspory."

31.12.2018 Fundacja ogłosiła wyniki "Konkursu im. Joanny Matejko na najlepszą pracę magisterską dotyczącą tematyki migracji międzynarodowych z i do Polski oraz polskiej diaspory." Nagrodę za najlepsza prace doktorską przyznano dr Joannie Kulpińskiej (Uniwersytet Jagielloński). Nagrodę za najlepszą pracę magisterską przyznano mgr Gabrieli Gałeckiej (Uniwersytet Gdański). Ponadto Kapituła zdecydowała o wyróżnieniu prac dr Justyny Sarnowskiej (Uniwersytet SWPS), dr Zofia Trębacz (Uniwersytet Łódzki) i mgr Marcie Kluszczyńskiej (UAM w Poznaniu).

15.06.2018 Fundacja ogłasza "Konkurs Fundacji Ośrodek Badań nad Migracjami na najlepszą pracę magisterską dotyczącą tematyki migracji międzynarodowych z i do Polski oraz polskiej diaspory im. Joanny Matejko."

30.12.2016 Zakończono realizację projektu "Polak-Obywatel-Londyńczyk (POL)"

Opis i rezultaty

W czerwcu 2017 r. zakończono badanie naukowe imigrantów ukraińskich w Lublinie oraz pracujących w sektorze rolniczym w województwie mazowieckim, realizowane dla Narodowego Banku Polskiego.


30.09.2016 Zakończono realizację projektu MEDBALT - Strategic Partnership in Adult Migrant Education: Perspectives from Mediterranean and Baltic Sea Regions

Materiały


1.06.2016 Podpisano umowę na realizację projektu Polak-Obywatel-Londyńczyk (POL).Tożsamość narodowa jako narzędzie aktywizacji obywatelskiej młodzieży polskiej zagranicą; Projekt jest realizowany ze środków Biura Polonijnego Kancelarii Senatu RP.

Opis projektu


30.12.2015 Zakończono badanie naukowe gospodarstw rolnych zatrudniających imigrantów z Ukrainy, realizowane dla Narodowego Banku Polskiego.


W grudniu 2015 roku złożono wniosek w dorocznym konkursie Ministerstwa Spraw Zagranicznych na działania wspierające Polonię i Polaków za Granicą. Projekt Polak-Obywatel-Londyńczyk (POL).Tożsamość narodowa jako narzędzie aktywizacji obywatelskiej młodzieży polskiej zagranicą;


30.11.2015 We współpracy z Fundacja Naukowa Instytut Badań Strukturalnych - Liderem projektu Fundacja realizuje na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej projekt "Opracowanie systemu informacyjnego umożliwiajżcego wielokrotne formułowanie i publikowanie aktualnych prognoz zapotrzebowania na pracę cudzoziemców realizowanego". Działania realizowane przez Fundacje w ramach tego projektu obejmują prace merytoryczne dotyczące przygotowania metodologii prognoz, bazy danych z prognozami w zakresie modułu popytu na pracę cudzoziemców oraz modułu napływu cudzoziemców, a także współpracę z instytucją koordynującą w zakresie opracowania instrukcji korzystania z aplikacji oraz aktualizacji bazy danych. Czas trwania projektu: wrzesień-grudzień 2015


20.04.2015 Kierownik projektu MEDBALT - Strategic Partnership in Adult Migrant Education: Perspectives from Mediterranean and Baltic Sea Regions uczestniczył w spotkaniu partnerów projektu; Lanarca, Cypr

Opis


15.03.2015 Fundacja podpisała umowę na realizację projektu MEDBALT - Strategic Partnership in Adult Migrant Education: Perspectives from Mediterranean and Baltic Sea Regions

Opis


17.01.2014 odbyło się seminarium "Metody badania aktywności ekonomicznej imigrantów w Polsce. Szanse i ograniczenia", na którym zostały zaprezentowane raport oraz wyniki projektu realizowanego przez OBMF na zlecenie Narodowego Banku Polskiego (2012-2013). Projekt dotyczył opracowania i przetestowania metodologii stosowanej do badania cudzoziemców pracujących w Polsce.

Relacja i materiały