WITAMY NA STRONIE FUNDACJI OŚRODEK BADAŃ NAD MIGRACJAMI, KTÓRA POWSTAŁA BY WSPIERAĆ BADACZY MIGRACJI I POPULARYZOWAĆ ICH PRACĘ NAUKOWĄ

Dowiedz się o nas więcej
AKTUALNOŚCI


31.12.2018 Fundacja ogłasza wyniki "Konkursu im. Joanny Matejko na najlepszą pracę magisterską dotyczącą tematyki migracji międzynarodowych z i do Polski oraz polskiej diaspory."

Szczegóły15.06.2018 Fundacja ogłasza "Konkurs Fundacji Ośrodek Badań nad Migracjami na najlepszą pracę magisterską dotyczącą tematyki migracji międzynarodowych z i do Polski oraz polskiej diaspory im. Joanny Matejko."30.12.2016 Zakończono realizację projektu "Polak-Obywatel-Londyńczyk (POL)"

Opis i rezultaty


30.09.2016 Zakończono realizacjń projektu MEDBALT - Strategic Partnership in Adult Migrant Education: Perspectives from Mediterranean and Baltic Sea Regions

Materiały


1.06.2016 Podpisano umow na realizację projektu Polak-Obywatel-Londyńczyk (POL).Tożsamość narodowa jako narzędzie aktywizacji obywatelskiej młodzieży polskiej zagranicą; Projekt jest realizowany ze środków Biura Polonijnego Kancelarii Senatu RP.

Opis projektu


30.12.2015 Zakończono badanie naukowe gospodarstw rolnych zatrudniających imigrantów z Ukrainy, realizowane dla Narodowego Banku Polskiego.
W grudniu 2015 roku złożono wniosek w dorocznym konkursie Ministerstwa Spraw Zagranicznych na działania wspierające Polonię i Polaków za Granicą. Projekt Polak-Obywatel-Londyńczyk (POL).Tożsamość narodowa jako narzędzie aktywizacji obywatelskiej młodzieży polskiej zagranicą;


30.11.2015 We współpracy z Fundacja Naukowa Instytut Badań Strukturalnych - Liderem projektu Fundacja realizuje na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej projekt "Opracowanie systemu informacyjnego umożliwiajżcego wielokrotne formułowanie i publikowanie aktualnych prognoz zapotrzebowania na pracę cudzoziemców realizowanego". Działania realizowane przez Fundacje w ramach tego projektu obejmują prace merytoryczne dotyczące przygotowania metodologii prognoz, bazy danych z prognozami w zakresie modułu popytu na pracę cudzoziemców oraz modułu napływu cudzoziemców, a także współpracę z instytucją koordynującą w zakresie opracowania instrukcji korzystania z aplikacji oraz aktualizacji bazy danych. Czas trwania projektu: wrzesień-grudzień 2015


20.04.2015 Kierownik projektu MEDBALT - Strategic Partnership in Adult Migrant Education: Perspectives from Mediterranean and Baltic Sea Regions uczestniczył w spotkaniu partnerów projektu; Lanarca, Cypr

Opis


15.03.2015 Fundacja podpisała umowę na realizację projektu MEDBALT - Strategic Partnership in Adult Migrant Education: Perspectives from Mediterranean and Baltic Sea Regions

Opis


17.01.2014 odbyło się seminarium "Metody badania aktywności ekonomicznej imigrantów w Polsce. Szanse i ograniczenia", na którym zostały zaprezentowane raport oraz wyniki projektu realizowanego przez OBMF na zlecenie Narodowego Banku Polskiego (2012-2013). Projekt dotyczył opracowania i przetestowania metodologii stosowanej do badania cudzoziemców pracujących w Polsce.

Relacja i materiały