"Równy dostęp cudzoziemców do usług publicznych: Warszawa"

Opis

"Polak-Obywatel-Londyńczyk" - "Londoner-Pole-Citizen"

Opis Results

Strategic Partnership in Adult Migrant Education: Perspectives from Mediterranean and Baltic Sea Regions MEDBALT

Materiały Results

"Forecasting migration between the EU, V4 and Eastern Europe: impact on visa abolition"

Relacja i materiały


Metody badania aktywności ekonomicznej imigrantów w Polsce. Szanse i ograniczenia

Relacja i materiały


Wsparcie Polaków przebywających czasowo w Królestwie Niderlandów - uwarunkowania i możliwe działania publiczne

Relacja i materiały

"Obywatele Ukrainy w Polsce: Obecność na Rynku Pracy i Transfery Pieniężne"

Relacja i materiały

Debata "Przyszłość Demograficzna Polski a Migracje"

Relacja i materiały