"Obywatele Ukrainy w Polsce: Obecność na Rynku Pracy i Transfery Pieniężne"

W okresie 05.2012-06.2012 Fundacja Ośrodek Badań nad Migracjami przeprowadziła badanie ukraińskich migrantów zarobkowych w Polsce (wywiady bezpośrednie z wykorzystaniem papierowej wersji kwestionariusza - PAPI).

Wyniki badania zostały wykorzystane dla opracowania jednego z rozdziałów analizy współczesnych migracji obywateli Ukrainy do Polski w kontekście rozwoju społeczno-gospodarczego obu krajów (Brunarska Zuzanna, Małgorzata Grotte, Magdalena Lesińska. 2012. Migracje obywateli Ukrainy do Polski w kontekście rozwoju społeczno-gospodarczego: stan obecny, polityka, transfery pieniężne).

Rozdział ten opisuje przebieg i charakter transferów pieniężnych pracowników ukraińskich z Polski do ich ojczyzny, a także ich wpływu na społeczeństwo i gospodarkę Ukrainy, jak również na rozwój sektora finansowego w obu krajach.

Analiza została opublikowana w CMR Working Paper, Nr 60(118). Warszawa

Link do publikacji