Polskie ośrodki i instytucje naukowe zajmujące sie tematyką migracjiCentrum Badań Migracji Zagranicznych - Instytut Śląski w Opolu

Centrum Badań Migracyjnych (CeBaM) - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych - Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych - Uniwersytet Jagielloński

Instytut Europeistyki - Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych - Uniwersytet Jagielloński

Instytut Filozofii i Socjologii - Polska Akademia Nauk

Instytut Filozofii i Socjologii - Wydział Humanistyczny - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej

Instytut Nauk Pedagogicznych - Wydział Historyczno-Pedagogiczny - Uniwersytet Opolski

Instytut Polityki Społecznej - Uniwersytet Warszawski

Instytut Socjologii - Wydział Filozoficzny - Uniwersytet Jagielloński

Instytut Socjologii - Wydział Filozofii i Socjologii - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Instytut Socjologii - Wydział Filozofii i Socjologii - Uniwersytet Warszawski

Instytut Socjologii - Wydział Humanistyczny - Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Instytut Socjologii - Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu - Uniwersytet Zielonogórski

Instytut Studiów Regionalnych i Globalnych - Wydział Geografii i Studiów Regionalnych - Uniwersytet Warszawski

Katedra Ekonomii i Badań nad Rozwojem - Instytut Nauk Ekonomicznych - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Katedra Polityki Społecznej i Ubezpieczeń - Wydział Nauk Ekonomicznych - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Katedra Prawa Międzynarodowego - Wydział Prawa - Uniwersytet w Białymstoku

Katedra Studiów Europejskich - Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Międzyinstytutowy Zakład Badań nad Migracją - Wydział Nauk Historycznych i Społecznych - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Ośrodek Badań nad Migracjami - Uniwersytet Warszawski

Środkowoeuropejskie Forum Badań Migracyjnych i Ludnościowych

Wydział Humanistyczny - Akademia Górniczo-Hutnicza

Zakład Politologii - Instytut Humanistyczny - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

Wydział Ekonomii i Zarządzania - Politechnika Opolska

Zakład Badań Kultury Europejskiej - Instytut Socjologii - Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny - Uniwersytet Łódzki

Zakład Badań Społecznych i Rynkowych - Wydział Politologii, Socjologii i Administracji - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji

Zakład Studiów nad Unią Europejską - Instytut Studiów Międzynarodowych - Wydział Nauk Społecznych - Uniwersytet Wrocławski