Zapraszamy do zapoznania się z publikacjami z naszych projektów.7/2021 "Imigranci z Ukrainy w aglomeracji warszawskiej w czasie pandemii COVID-19. Wyniki badania panelowego." Badanie pt. „Zebranie informacji na temat Ukraińców pracujących w Polsce poza aglomeracją warszawską” zostało opracowane na zlecenie i ze środków Narodowego Banku Polskiego.


1/2021 "Imigranci z Ukrainy w Polsce w aglomeracji wrocławskiej w czasie pandemii COVID-19" Badanie pt. „Zebranie informacji na temat Ukraińców pracujących w Polsce poza aglomeracją warszawską” zostało opracowane na zlecenie i ze środków Narodowego Banku Polskiego.


1/2020 "Ewolucja czy rewolucja? Imigracja z Ukrainy do aglomeracji warszawskiej z perspektywy lat 2015-2019" Badanie zostało opracowane na zlecenie i ze środków Narodowego Banku Polskiego.


1/2019 "Nowe obszary docelowe w migracji z Ukrainy do Polski. Przypadek Bydgoszczy i Wrocławia na tle innych miast" Badanie pt. „Zebranie informacji na temat Ukraińców pracujących w Polsce poza aglomeracją warszawską” zostało opracowane na zlecenie i ze środków Narodowego Banku Polskiego.


1/2016 "Londoner-Pole-Citizen (LPC) Project. Final report"


1/2013 "Przyszłość demograficzna Polski"


2/2013 "Przeciw wykluczeniu. Wsparcie Polaków przebywających i pracujących czasowo w Królestwie Niderlandów"


3/2013 "Migranci zarobkowi z Ukrainy w Polsce. Rekomendacje dla polityki Polski"