Zapraszamy do zapoznania się z publikacjami z naszych projektów.


2023/05/31 Publikacje z projektu Równy dostęp cudzoziemców do usług publicznych Warszawa . Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy:

Równe traktowanie i przeciwdziałanie dyskryminacji cudzoziemek i cudzoziemców w dostępie do lokalnych usług publicznych. Informacje i dobre praktyki

Prezentacja wyników projektu

22/02/2023 Raport „POLSKA SZKOŁA POMAGANIA Przyjęcie osób uchodźczych z Ukrainy w Polsce w 2022 roku” . Opracowanie wraz z częścią przeprowadzonych do niego badań powstały we współpracy z Konsorcjum Migracyjnym i Centrum Badań Migracyjnych dzięki wsparciu finansowemu The Obodo Collective.


2/2023: Raport „Ukrainian Refugees in Poland Identity and Experiences” . Publikacja powstała na zlecenie ARISE Foundation.


Publikacje z projektu Badaczki i Badacze na Granicy. Działania Interwencyjne . Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny:

Raport z realizacji projektu Badaczki i Badacze na Granicy. Działania Interwencyjne

Artykuły:

31/12/2022 Osoby LGBTQ+ na granicach artykuł autorstwa Joanny Sarneckiej

24/12/2022 Czy Europa jest tego warta? Rozmowa o migracji z Iraku artykuł autorstwa Krzysztofa Traby

20/12/2022 O odpowiedzialności za władzę nad narracją osób migrujących artykuł autorstwa Mateusza Krępy

20/12/2022 Z Bagdadu do Niemiec. Relacja z przekroczenia granicy białorusko-polskiej artykuł autorstwa Krzysztofa Traby i Yacine Kallouche.

5/12/2022 Tam, gdzie oko kamery i świadków nie sięga. Potencjał metod i technik forensycznych w dokumentowaniu przemocy na granicach Unii Europejskiej artykuł autorstwa Katarzyny Czarnoty.

2/12/2022 „Nikt nie był w stanie wziąć na siebie takiej ilości bólu i traumy”. O społecznych i psychologicznych wyzwaniach w Regionie Irackiego Kurdystanu artykuł autorstwa Krzysztofa Traby.

22/11/2022 Odczytywanie śladów. Historia Diego artykuł autorstwa Katarzyny Winiarskiej.

16/11/2022 „Żaden las albo puszcza nie powstrzyma pragnienia godnego życia”. Migracja jako odpowiedź na systemową przemoc wobec syryjskich uchodźców i uchodźczyń w Libanie artykuł autorstwa Ingi Hajdarowicz.

8/11/2022 „Podlasie jako miejsce tranzytowe" artykuł autorstwa Katarzyny Potoniec.

28/10/2022 „Soczewka dziecięco-centryczna”? Małoletni bez opieki na granicy polsko-białoruskiej artykuł autorstwa Ady Tymińskiej

10/10/2022 "Las patrzy na mnie ludzkimi oczami" artykuł autorstwa Joanny Sarneckiej

5/10/2022 "Praworządność wybiórcza: Wspólny Europejski System Azylowy w obliczu kryzysu" artykuł autorstwa Macieja Grześkowiaka

29/9/2022 "Czego uczy nas historia. O uchodźcach i „migrantach” w perspektywie długiego trwania (longue-duree)" artykuł autorstwa Izabeli Wagner

16/9/2022 "Migrant/migrantka czy uchodźczyni/uchodźca? O procesie przejęcia terminologicznego" artykuł autorstwa Izabeli Wagner

26/8/2022 "Muzeum cierpienia" artykuł autorstwa Joanny Sarneckiej

24/8/2022 "Freezing face emoji. O komunikacji i autoprezentacji granicznej." artykuł autorstwa Alicji Palęckiej

12/8/2022 "Etyka badań w ośrodkach dla osób w procedurze uchodźczej." artykuł autorstwa Agnieszki Garbolińskiej

5/8/2022 "Rodzaje ośrodków dla osób w procedurze uchodźczej w Polsce." artykuł autorstwa Agnieszki Garbolińskiej

26/7/2022 "Od uchodźców do nielegalnych migrantów – dyskurs wokół ludzi na granicy" artykuł autorstwa Marty Pietrusińskiej

22/7/2022 "W jaki sposób pojęcie „wojny hybrydowej” wykorzystywane jest przeciwko osobom uchodźczym?" artykuł autorstwa Artema Graban


7/2021 "Imigranci z Ukrainy w aglomeracji warszawskiej w czasie pandemii COVID-19. Wyniki badania panelowego." Badanie pt. „Zebranie informacji na temat Ukraińców pracujących w Polsce poza aglomeracją warszawską” zostało opracowane na zlecenie i ze środków Narodowego Banku Polskiego.


1/2021 "Imigranci z Ukrainy w Polsce w aglomeracji wrocławskiej w czasie pandemii COVID-19" Badanie pt. „Zebranie informacji na temat Ukraińców pracujących w Polsce poza aglomeracją warszawską” zostało opracowane na zlecenie i ze środków Narodowego Banku Polskiego.


1/2020 "Ewolucja czy rewolucja? Imigracja z Ukrainy do aglomeracji warszawskiej z perspektywy lat 2015-2019" Badanie zostało opracowane na zlecenie i ze środków Narodowego Banku Polskiego.


1/2019 "Nowe obszary docelowe w migracji z Ukrainy do Polski. Przypadek Bydgoszczy i Wrocławia na tle innych miast" Badanie pt. „Zebranie informacji na temat Ukraińców pracujących w Polsce poza aglomeracją warszawską” zostało opracowane na zlecenie i ze środków Narodowego Banku Polskiego.


1/2016 "Londoner-Pole-Citizen (LPC) Project. Final report"


1/2013 "Przyszłość demograficzna Polski"


2/2013 "Przeciw wykluczeniu. Wsparcie Polaków przebywających i pracujących czasowo w Królestwie Niderlandów"


3/2013 "Migranci zarobkowi z Ukrainy w Polsce. Rekomendacje dla polityki Polski"