WITAMY NA STRONIE FUNDACJI OŚRODEK BADAŃ NAD MIGRACJAMI, KTÓRA POWSTAŁA BY WSPIERAĆ BADACZY MIGRACJI I POPULARYZOWAĆ ICH PRACĘ NAUKOWĄ

Dowiedz się o nas więcej
AKTUALNOŚCI


25. października 2023 roku odbyło się Seminarium w Kijowie pt. "Rynek pracy, migracje i demografia w kontekście odbudowy i modernizacji Ukrainy" realizowane ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu RITA – Przemiany w regionie, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji. Więcej w zakładce PROJEKTY

13.07.2023 prof. Marek Okólski zrezygnował z dalszej pracy w Kapitule Konkursu im. Joanny Matejko, a tym samym z funkcji Przewodniczącego. Zarząd Fundacji dziękuje za wieloletnią współpracę na tym stanowisku.

Przewodniczenie Kapitule zostało zaproponowane prof. dr hab. Joannie Wojdon, która zgodziła się przejąć tą funkcję, za co Zarząd Fundacji serdecznie dziękuje. Zaproszenie do składu kapituły przyjęli także rekomendowani przez Członków Kapituły dr hab. Anna Horolets i dr hab. Witold Klaus, prof. INP PAN.

Decyzją Kapituły Konkursu im. Joanny Matejko z dnia 14.04.2023 od 2023 roku Konkurs będzie ogłaszany co dwa lata na najlepszą rozprawę doktorską pośród zgłoszonych w danej edycji. Ogłoszenie kolejnego konkursu nastąpi w 2024 roku.

29.03.2023 Kapituła Konkursu im. Joanny Matejko na najlepsze prace dotyczące tematyki migracji międzynarodowych z i do Polski oraz polskiej diaspory zdecydowała o przyznaniu nagrody Pani dr Paulinie Szydłowskiej-Klakla i Pani mgr Julii Sojce Szczegóły w zakładce KONKURS

10. czerwca 2022 r. Fundacja ogłasza kolejną edycję Konkursu im. Joanny Matejko na najlepszą rozprawę doktorską i pracę magisterską dotyczącą tematyki migracji międzynarodowych z i do Polski oraz polskiej diaspory. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30.11.2022 roku.

14. kwietnia 2022 r. Zarząd Fundacji podpisał umowę na realizację projektu "Badacze i Badaczki na Granicy". Projekt będzie realizowany w okresie 1.04.2022-30.11.2022 pod kierownictwem dr Kamili Fiałkowskiej we współpracy z:

- Fundacją Edukacyjną Jacka Kuronia, oddział terenowy w Białowieży.

- Fundacją Laboratorium Badań i Działań Społecznych SocLab z Białegostoku

- Instytutem Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku

- Fundacja na Rzecz Kultury "Walizka" z Sanoka Projekt jest finansowany z dotacji programu Aktywni Obywatele - Fundusz krajowy, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Nowrwegię w ramach Funduszy EOG. Szczegóły

4. listopada 2021 r. Zarząd Fundacji podpisał umowę na realizację projektu "Równy dostęp cudzoziemców do usług publicznych - Warszawa". Projekt będzie realizowany w okresie 1.10.2021-31.05.2023 pod kierownictwem dr Aleksandry Winiarskiej. Projekt jest finansowany z dotacji programu Aktywni Obywatele - Fundusz krajowy, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG. Szczegóły

Fundacja wydłuża termin nadsyłania zgłoszeń prac magisterskich w Konkursie im. Joanny Matejko z 15.11.2021r. do 30.11.2021 roku . Szczegóły w zakładce

KONKURS

15. czerwca 2021 r. Fundacja ogłasza kolejną edycję Konkursu im. Joanny Matejko na najlepszą pracę magisterską dotyczącą tematyki migracji międzynarodowych z i do Polski oraz polskiej diaspory. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15.11.2021 roku.

8. kwietnia 2021 roku na platformie zoom odbyło się seminarium na zakończenie konkursu im. Joanny Matejko A.D. 2020 i 2021. Prezentacje na temat nagrodzonych prac wygłosili laureaci obu edycji.

31.01.2021 Kapituła Konkursu zdecydowała o przyznaniu nagród w Konkursie im. Joanny Matejko na najlepsze prace dotyczące tematyki migracji międzynarodowych z i do Polski oraz polskiej diaspory

W kategorii najlepsza rozprawa doktorska

a. Kapituła zdecydowała o przyznaniu nagrody Pani dr Anicie Brzozowskiej (Uniwersytet Warszawski, Instytut Socjologii) za pracę „Małżeństwa mieszane a struktura społeczna i integracja imigrantów. Przypadek małżeństw polsko-ukraińskich w Polsce”.

b. Dodatkowo Kapituła zdecydowała o przyznaniu wyróżnienia Pani dr Stelli Strzemeckiej (Uniwersytetu Jagieloński, Instytut Socjologii) za rozprawę doktorską „Uwarunkowania procesu adaptacji dzieci polskich migrantów. Na przykładzie badań w Norwegii” .

W kategorii najlepsza praca magisterska

a. Kapituła zdecydowała o przyznaniu nagrody Pani mgr Irenie Teleżyńskiej (Uniwersytet Warszawski, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej) za pracę „PANY. Relacje polsko-ukraińskie w soczewce migracji zarobkowej. Ujęcie (post)kolonialne.”

b. Dodatkowo Kapituła zdecydowała o przyznaniu wyróżnienia Panu mgr Hayman Rashid (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa) za pracę „Autoetnograficzna restorspekcja emigracji z Bliskiego Wschodu do Europy.”

Szczegóły


16.11.2020r. Fundacja rozpoczyna telefoniczne badanie obywateli ukraińskich pracujących w Polsce.


31.10.2020r. Zakończono nabór zgłoszeń do II edycji konkursu na najlepszą rozprawę doktorską i III edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską dotyczącą tematyki migracji międzynarodowych z i do Polski oraz polskiej diaspory. Zgłoszenia przysłało 9 młodych doktorów i 4 magistrów. Wyniki Kapituła ogłosi w styczniu 2021 r.


15.07.2020r. Fundacja ogłasza drugą edycję konkursu na najlepszą rozprawę doktorską i III edycję konkursu na najlepszą pracę magisterską dotyczącą tematyki migracji międzynarodowych z i do Polski oraz polskiej diaspory. ."

Szczegóły

13.01.2020 Kapituła II edycji "Konkursu im. Joanny Matejko na najlepszą pracę magisterską dotyczącą tematyki migracji międzynarodowych z i do Polski oraz polskiej diaspory" ogłosiła wyniki. Kapituła zdecydowała o przyznaniu dwóch równorzędnych nagród Pani mgr Julii Bednarek (Uniwersytet Warszawski) oraz Pani mgr Oldze Wanickiej (Uniwersytet Warszawski).

25.08.2019r. Fundacja ogłasza drugą edycję "Konkursu im. Joanny Matejko na najlepszą pracę magisterską dotyczącą tematyki migracji międzynarodowych z i do Polski oraz polskiej diaspory."

1.04.2019r. w siedzibie OBM UW odbyło się uroczyste seminarium kończące pierwszą edycję "Konkursu im. Joanny Matejko na najlepszą pracę magisterską dotyczącą tematyki migracji międzynarodowych z i do Polski oraz polskiej diaspory."

31.12.2018 Fundacja ogłosiła wyniki "Konkursu im. Joanny Matejko na najlepszą pracę magisterską dotyczącą tematyki migracji międzynarodowych z i do Polski oraz polskiej diaspory." Nagrodę za najlepsza prace doktorską przyznano dr Joannie Kulpińskiej (Uniwersytet Jagielloński). Nagrodę za najlepszą pracę magisterską przyznano mgr Gabrieli Gałeckiej (Uniwersytet Gdański). Ponadto Kapituła zdecydowała o wyróżnieniu prac dr Justyny Sarnowskiej (Uniwersytet SWPS), dr Zofia Trębacz (Uniwersytet Łódzki) i mgr Marcie Kluszczyńskiej (UAM w Poznaniu).

15.06.2018 Fundacja ogłasza "Konkurs Fundacji Ośrodek Badań nad Migracjami na najlepszą pracę magisterską dotyczącą tematyki migracji międzynarodowych z i do Polski oraz polskiej diaspory im. Joanny Matejko."

30.12.2016 Zakończono realizację projektu "Polak-Obywatel-Londyńczyk (POL)"

Opis i rezultaty

W czerwcu 2017 r. zakończono badanie naukowe imigrantów ukraińskich w Lublinie oraz pracujących w sektorze rolniczym w województwie mazowieckim, realizowane dla Narodowego Banku Polskiego.


30.09.2016 Zakończono realizację projektu MEDBALT - Strategic Partnership in Adult Migrant Education: Perspectives from Mediterranean and Baltic Sea Regions

Materiały


1.06.2016 Podpisano umowę na realizację projektu Polak-Obywatel-Londyńczyk (POL).Tożsamość narodowa jako narzędzie aktywizacji obywatelskiej młodzieży polskiej zagranicą; Projekt jest realizowany ze środków Biura Polonijnego Kancelarii Senatu RP.

Opis projektu


30.12.2015 Zakończono badanie naukowe gospodarstw rolnych zatrudniających imigrantów z Ukrainy, realizowane dla Narodowego Banku Polskiego.


W grudniu 2015 roku złożono wniosek w dorocznym konkursie Ministerstwa Spraw Zagranicznych na działania wspierające Polonię i Polaków za Granicą. Projekt Polak-Obywatel-Londyńczyk (POL).Tożsamość narodowa jako narzędzie aktywizacji obywatelskiej młodzieży polskiej zagranicą;


30.11.2015 We współpracy z Fundacja Naukowa Instytut Badań Strukturalnych - Liderem projektu Fundacja realizuje na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej projekt "Opracowanie systemu informacyjnego umożliwiajżcego wielokrotne formułowanie i publikowanie aktualnych prognoz zapotrzebowania na pracę cudzoziemców realizowanego". Działania realizowane przez Fundacje w ramach tego projektu obejmują prace merytoryczne dotyczące przygotowania metodologii prognoz, bazy danych z prognozami w zakresie modułu popytu na pracę cudzoziemców oraz modułu napływu cudzoziemców, a także współpracę z instytucją koordynującą w zakresie opracowania instrukcji korzystania z aplikacji oraz aktualizacji bazy danych. Czas trwania projektu: wrzesień-grudzień 2015


20.04.2015 Kierownik projektu MEDBALT - Strategic Partnership in Adult Migrant Education: Perspectives from Mediterranean and Baltic Sea Regions uczestniczył w spotkaniu partnerów projektu; Lanarca, Cypr

Opis


15.03.2015 Fundacja podpisała umowę na realizację projektu MEDBALT - Strategic Partnership in Adult Migrant Education: Perspectives from Mediterranean and Baltic Sea Regions

Opis


17.01.2014 odbyło się seminarium "Metody badania aktywności ekonomicznej imigrantów w Polsce. Szanse i ograniczenia", na którym zostały zaprezentowane raport oraz wyniki projektu realizowanego przez OBMF na zlecenie Narodowego Banku Polskiego (2012-2013). Projekt dotyczył opracowania i przetestowania metodologii stosowanej do badania cudzoziemców pracujących w Polsce.

Relacja i materiały