STRATEGIC PARTNERSHIP IN ADULT MIGRANT EDUCATION: PERSPECTIVES FROM MEDITERRANEAN AND BALTIC SEA REGIONS "M E D B A L T"

Analiza

Metodologia

Rekomendacje

Lata od 1990 do 2010 oznacza okres intensywnej międzynarodowej migracji w Europie, która przyniosła różne wyzwania dla krajowej i międzynarodowej polityk i oraz społeczeństw przyjmujących w postaci wielokulturowości. Podczas kiedy kraje Europy Zachodniej zaczęły krytycznie oceniać proces integracji imigrantów i działania państwa podejmowane w ramach polityki integracyjnej, "nowe" państwa członkowskie UE stanęły w obliczu wyzwań związanych z tworzeniem regulacji dotyczących migracji międzynarodowych i wypracowania strategii integracji migrantów, w której dostęp do edukacji jest uważany za jedno z podstawowych praw i potrzeb migrantów. W związku z tym, celem projektu jest przygotowanie wzmocnienie procesu dostępu do edukacji dla dorosłych migrantów na podstawie analizy dobrych praktyk realizowanych w każdym kraju uczestniczącym w projekcie.

Cele: opracowanie studiów przypadku integracji migrantów i edukacji dorosłych krajów uczestniczących w projekcie; przygotowanie rekomendacji politycznych dotyczących edukacji migrantów i ich integracji.

Działania: wskazanie dobrych praktyk w dziedzinie kształcenia dorosłych migrantów; analiza metodologii programów edukacyjnych i integracyjnych dorosłych migrantów; opracowanie rekomendacji dotyczących programów i infrastruktury na rzecz edukacji i integracji dorosłych migrantów; konferencja zamykająca projekt i przedstawienie wyników projektu.

Koordynator: Diversity Development Group - Litwa

Partnerzy: Universidad de Salamanca (Hiszpania),

Tamat Centro Studi Formazione e Ricerca - Włochy,

Centre for Advancement of Research and Development in Educational Technology LTD - Cypr,

Koperazzjoni Internazzjonali - Malta,

Fundacja Ośrodek Badań nad Migracjami - Polska

Strona projektu: (http://www.diversitygroup.lt/fwp_portfolio/simple/)