EKSPERCI FUNDACJI OŚRODEK BADAŃ NAD MIGRACJAMI


(w porządku alfabetycznym)Ks. prof. dr hab. Janusz BALICKI - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Dr Jan BRZOZOWSKI - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Katarzyna BUDNIK - Europejski Bank Centralny, Szkoła Główna Handlowa

Prof. dr hab. Henryk CHAŁUPCZAK - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Dr hab. Maciej DUSZCZYK - Uniwersytet Warszawski, Instytut Polityki Społecznej

Dr Michał GARAPICH - Roehampton University, Londyn

Prof. dr hab. Elżbieta GOŁATA - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Dr Agata GÓRNY - Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

Dr hab. Izabela GRABOWSKA-LUSIŃSKA - Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa

Dr hab. Mikołaj HERBST - Uniwersytet Warszawski, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG)

Dr Anna JANICKA - Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

Dr Ewa JAŹWIńSKA-MOTYLSKA - Ośrodek Badań nad Migracjami, Uniwersytet Warszawski

Mariusz KIELC - emerytowany major Straży Granicznej

Dr hab. Sławomir ŁODZIŃSKI - Uniwersytet Warszawski, Instytut Socjologii

Prof. dr hab. Wojciech ŁUKOWSKI - Uniwersytet Warszawski, Instytut Nauk Politycznych

Dr hab. Patrycja MATUSZ-PROTASIEWICZ - Uniwersytet Wrocławski, Instytut Stosunków Międzynarodowych

Dr hab. Dariusz NIEDŹWIEDZKI - Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Dr Michał NOWOSIELSKI - Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego

dr Marta PACHOCKA - Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, Katedra Studiów Politycznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Dr Mikołaj PAWLAK - Uniwersytet Warszawski, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji

Dr Dorota PUDZIANOWSKA - Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. Krystyna SLANY - Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Dr Brygida SOLGA - Politechnika Opolska, Instytut Śląski w Opolu

Dr Mikołaj STANEK - Universidad Complutense de Madrid, Madryt

Monika SZULECKA - badaczka społeczna, Ośrodek Badań nad Migracjami UW

mgr Dominik WACH - Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie

dr Aleksandra WINIARSKA - Uniwersytet Warszawski, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych i Ośrodek Badań nad Migracjami

Dr hab. Joanna TYROWICZ - Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

Dr hab. Maria ZIELIŃSKA - prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego