Organem wykonawczym Fundacji jest Zarząd, który w chwili obecnej składa się z założycieli Fundacji.

Poznaj Członków Zarządu OBMF


Rada Programowa wspiera Zarząd OBMF głosem doradczym: pomaga wyznaczył główne kierunki i priorytety działalności.

Poznaj Członków Rady Programowej OBMFZespół niezależnych ekspertów-naukowców z Polski i zagranicy, zajmujących się migracjami, zapewnia wysoką jakość wykonanych badań, analiz i ekspertyz.

Poznaj ekspertów OBMF