ZARZĄD FUNDACJI OŚRODEK BADAŃ NAD MIGRACJAMI


DR HAB. AGATA GÓRNY


DR HAB. MAGDALENA LESIŃSKA


DR KAMILA FIAŁKOWSKA


MGR KATARZYNA PORWIT