DR HAB MAGDALENA LESIŃSKA (Przewodnicząca Zarządu OBMF)

Dr Lesińska

Otrzymała tytuł doktora nauk społecznych w zakresie politologii w 2006 roku na Uniwersytecie Wrocławskim. Przedmiotem rozprawy doktorskiej była analiza procesu inkluzji politycznej imigrantów w wybranych państwach Europy zachodniej. Ukończyła studia magisterskie na kierunku Studia nad Nacjonalizmem na Uniwersytecie Środkowoeuropejskim w Budapeszcie (Central European University, CEU) w 2002 roku oraz studia magisterskie na kierunku politologia na Uniwersytecie Wrocławskim w 2001 roku. Podczas studiów magisterskich jej zainteresowania naukowe skupiały się wokół stosunków etnicznych oraz mobilizacji politycznej mniejszości narodowych i etnicznych, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji Romów w krajach Europy Środkowo-wschodniej.

W latach 2006-2008 pracowała jako adiunkt naukowy w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2008 roku jest pracownikiem naukowym w Ośrodku Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie pełni również funkcję Zastępcy Dyrektora. Jest członkiem międzynarodowej sieci badawczej IMISCOE (International Migration, Integration and Social Cohesion) oraz ekspertem w Komisji ds Migrantów przy Rzeczniku Praw Obywatelskich RP. Od 2011 roku pełni funkcję Sekretarza Komitetu Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk.

Zainteresowania badawcze to polityka migracyjna, obywatelstwo i polityka naturalizacji, prawa polityczne i partycypacja migrantów, diaspora polska, polityka państwa wobec migrantów o nieuregulowanym statusie.