MGR KATARZYNA PORWIT (Członkini Zarządu OBMF)

K. Porwit

Członkini Zarządu Fundacji Ośrodek Badań nad Migracjami, pracownik Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła studia magisterskie z zakresu ochrony środowiska oraz podyplomowe z psychologii zmiany postaw i zachowań oraz migracji międzynarodowych. Koordynuje projekty badawcze nad imigracją ukraińską do Polski oparte na sondażach metodą Respondent Driven Sampling. Członkini sieci HBSC w Social Inequalities Focus Group, gdzie wdraża badania nad wpływem migracji na zdrowie dzieci i młodzieży, w szczególności na funkcjonowanie w szkole, rodzinie i grupie rówieśniczej.