Projekt "Badaczki i Badacze na Granicy. Działania Interwencyjne"


Głównym zadaniem projektu jest:

- utworzenie sieci naukowczyń(ów) prowadzących badania na granicy

- utworzenie publicznego archiwum kryzysu w formie strony internetowej mającego na celu przełamanie negatywnego dyskursu głównego nurtu dotyczącego migracji, uchodźstwa, aktywizmu, praw człowieka i równości wszystkich osób. Archiwum obejmie popularnonaukową prezentację wyników badań, a także informacje o organizacjach, które zajmują się edukacją na ten temat.

- dostarczenie publiczności kompleksowych informacji z granicy polsko-białoruskiej, pozwoli zapobiec utrwalaniu antyimigranckich nastrojów w dyskursie publicznym.

Sytuacja na granicy jest bardzo dynamiczna, dynamiczne są też reakcje społeczne. Jeśli nie zbadamy tego teraz, nie zbadamy już nigdy. Umkną informacje ważne dla rozumienia postaw i stosowanych strategii adaptacyjnych. Obserwacja i pokazanie tego, na czym są budowane postawy społeczne, pozwalają je rozumieć i dekonstruować.