Badacze i badaczki na granicy. Działania Interwencyjne

ZESPÓŁ PROJEKTU


K. Fialkowska

dr Kamila Fiałkowska - koordynatorka merytoryczna

N.Boichenko

Nina Boichenko - koordynatorka

Mateusz Krępa - koordynator

O sieci Badaczki i Badacze na Granicy (BBnG):

Jesteśmy międzyuczelnianą, interdyscyplinarną i oddolnie zorganizowaną siecią badawczą, powstałą w reakcji na trwający kryzys humanitarny. Nieformalny projekt zmobilizował i połączył naukowczynie i naukowców z różnych ośrodków badawczych w Polsce i poza jej granicami, reprezentujących różnorodne dyscypliny, dziedziny i zainteresowania naukowe takie jak: kulturoznawstwo, socjolingwistyka, nauki o migracjach, nauki o bezpieczeństwie, nauki społeczne, orientalistyka oraz studia nad Zagładą. Sieć łączy w tym momencie kilkadziesiąt osób.

Głównymi kierunkami działalności sieci BBnG są:

- zapewnienie bazy badawczej na Podlasiu, w której na okres prowadzenia badań terenowych mogą się zatrzymać naukowcy i naukowczynie;

- monitorowanie realizowanych badań, aby każdy działający na granicy naukowiec lub naukowczyni miał/a wgląd do tematów prowadzonych obecnie badań oraz kontaktów do zespołów badawczych i indywidualnych naukowczyń i naukowców;

- organizacja comiesięcznych seminariów naukowych służących wymianie intelektualnej oraz prezentacji wyników badań;

- tworzenie Archiwum Kryzysu Humanitarnego;

- prowadzenie działań edukacyjnych polegających na przedstawianiu badań w formie materiałów popularnonaukowych, które w przystępny i demokratyczny sposób umożliwią zapoznanie się z opracowaniami dotyczącymi kryzysu humanitarnego.

Kontakt: badaczenagranicy@gmail.com