Równy dostęp cudzoziemców do usług publicznych: Warszawa

ZESPÓŁ PROJEKTU


Członkowie zespołu:

dr Aleksandra Winiarska - koordynatorka merytoryczna

Katarzyna Porwit - koordynatorka organizacyjna

dr Marta Pachocka

dr hab. Michał Nowosielski

Dominik Wach

Kontakt: aa.winiarska@uw.edu.pl


NASI ANKIETERZY

K. Porwit