Dr Agnieszka CHŁOŃ-DOMIŃCZAK (Przewodnicząca Rady Programowej OBMF)

Dr. Chłoń-Domińczak

Pracownik naukowy w Instytucie Statystyki i Demografii SGH oraz Instytucie Badań Edukacyjnych.

Lider Zespołu Edukacji i Rynku Pracy w Instytucie Badań Edukacyjnych (IBE). Pracowała jako konsultant Banku Światowego i OECD. Pełniła funkcję dyrektora departamentu w MPiPS, oraz podsekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

Rada Programowa OBMF