Dr Wojciech PIASECKI (Rada Programowa OBMF)

Dr. Piasecki

Prezes Zarzadu firmy GRUPA PIASECKI, Sp. z o.o.

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, główne zainteresowania badawcze to miedzynarodowe stosunki polityczne i gospodarcze, stosunki USA-UE, Polska na arenie miedzynarodowej.

Rada Programowa OBMF