Prof zw. dr. hab. Antoni RAJKIEWICZ (Rada Programowa OBMF)

Prof. Rajkiewicz

Profesor w Instytucie Polityki Społecznej na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Ekonomista, wybitny specjalista w dziedzinie nauki o polityce społecznej, rynku pracy i demografii.
Członek wielu rad naukowych i zespołów doradczych.

Honorowy Przewodniczący Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk, członek Komitetu PAN "Polska 2000 Plus" oraz Rządowej Rady Ludnościowej.

Rada Programowa OBMF