Prof. dr hab. Irena RZEPLIŃSKA (Rada Programowa OBMF)

Prof. Rzeplińska

Zastępca Dyrektora ds. Naukowych Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

Prawnik (specjalność kryminologia), profesor w Instytucie Nauk Prawnych PAN i Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego.

Wieloletnia współpracowniczka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, założycielka Programu Pomocy Prawnej dla Uchodźców i Migrantów, który działa w HFPC nieprzerwanie od 20 lat.

Rada Programowa OBMF