Prof. dr hab. Dariusz STOLA (Rada Programowa OBMF)

Prof. Stola

Historyk i politolog, autor kilku książek i wielu artykułów o historii migracji.

Profesor w Instytucie Studiów Politycznych PAN i Collegium Civitas,
członek Komitetu Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk,
zarządu Polish Studies Association oraz rad naukowych:
Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego,
Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność,
Ludwig Boltzmann Institute for European History,
Domu Spotkań z Historią w Warszawie.

Rada Programowa OBMF