Prof. dr hab. Janusz WITKOWSKI (Rada Programowa OBMF)

Prof. Witkowski

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.

Ekonomista, profesor w Instytucie Statystyki i Demografii w Szkole Głównej Handlowej oraz na Wydziale Ekonomii w Wyższej Szkole Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego.

Przewodniczący Rady Programowej Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych, Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Demograficznego, członek Prezydium Polskiej Akademii Nauk (Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus"), Zastępca Przewodniczącego Rządowej Rady Ludnościowej.

Rada Programowa OBMF