Prof. dr hab. Marek ZIÓŁKOWSKI (Rada Programowa OBMF)

Prof. Ziółkowski

Wicemarszałek Senatu RP VII kadencji.

Socjolog, profesor w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk,
w Instytucie Socjologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
oraz na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.

Przewodniczący Komisji Nauk Społecznych Polskiego Komitetu ds. UNESCO.

Rada Programowa OBMF