Badaczki i Badacze na Granicy. Działania Interwencyjne

MATERIAŁY


W ramach projektu zrealizujemy min. 3 webinaria oraz nagramy min. 3 podcasty oraz min 19 tekstów popularnonaukowych dot. mniej znanych aspektów pogranicza i kryzysu humanitarnego.

Publikacje:

Artem Graban "W jaki sposób pojęcie „wojny hybrydowej” wykorzystywane jest przeciwko osobom uchodźczym?"

Marta Pietrusińska "Od uchodźców do nielegalnych migrantów – dyskurs wokół ludzi na granicy"

Agnieszka Garbolińska "Rodzaje ośrodków dla osób w procedurze uchodźczej w Polsce."

Agnieszka Garbolińska "Etyka badań w ośrodkach dla osób w procedurze uchodźczej"

Alicja Palęcka "Freezing face emoji.O komunikacji i autoprezentacji granicznej"

Joanna Sarnecka "Muzeum cierpienia"

Izabela Wagner "Migrant/migrantka czy uchodźczyni/uchodźca? O procesie przejęcia terminologicznego"

Izabela Wagner "Czego uczy nas historia? O uchodźcach i „migrantach” w perspektywie długiego trwania (longue-duree)"